Aktuálne informácie


Karneval

KarnevalKedy: 29.1.2018

Chystajte si deti masky, bude smiech a špás!
Fašiangový karneval už prišiel medzi nás!

Hlasujeme za detské ihrisko ŽihadielkoKedy: 15.1. - 28.2.2018

Web adresa: http://www.zihadielko.lidl.sk

Aj Vy môžete pomôcť, aby v Nitre vyrástlo krásne detské ihrisko Žihadielko, ktoré postaví spoločnosť Lidl. Hlasujte spolu s nami každý deň!

Zápis do našej materskej školy

Zápis do našej materskej školyKedy: 16.5.2017

Príloha:

MESTO NITRA, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra

OZNÁMENIE

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Nitry pre školský rok 2017/2018

„Dni otvorených dverí“ vo všetkých MŠ v dňoch 9. 5. 2017 a 10. 5.2017 v čase od 14.30 hod do 16.30 hod .

Žiadosti o prijatie detí do materských škôl budú prijímať riaditeľky MŠ:

• v priestoroch Mestského úradu v Nitre v kongresovej sále (č. dverí. 634 - 1. poschodie)
• v dňoch od 15. 5. 2017 do 19.5.2017 ( podľa priloženého harmonogramu)
• v čase od 8.00 hod. do 16. 00 hod

Harmonogram prijímania žiadostí do jednotlivých materských škôl:
pondelok – 15.5.2017 pre : MŠ Zvolenská 23, MŠ Beethovenova 1, MŠ Čajkovského 3, MŠ Nedbalova 17
utorok – 16.5.2017 pre: MŠ Alexyho 26, MŠ Bazovského 1, MŠ Benkova 17, MŠ Novomeského 19, MŠ Golianova 1, MŠ Dolnočermánska 57
streda – 17.5.2017 pre: MŠ Nábrežie mládeže 7, MŠ Topoľová 6, MŠ Štiavnická 1, MŠ Za Humnami 28, MŠ Ľudovíta Okánika 6, MŠ Okružná 1, Janíkovce
štvrtok – 18.5.2017 pre:MŠ Rázusova 26, MŠ Párovská 36, MŠ Piaristická 12, MŠ Štefánikova 128, MŠ Staromlynská 2, MŠ Mostná 1
piatok – 19.5.2017 pre: MŠ Vansovej 6, MŠ Platanová 3, MŠ Hospodárska 7, MŠ Belopotockého 2, Dražovce
MŠ Rázusova 26 MŠ Vansovej 6
MŠ Párovská 36 MŠ Platanová 3
MŠ Piaristická 12 MŠ Hospodárska 7
MŠ Štefánikova 128 MŠ Belopotockého 2, Dražovce
MŠ Staromlynská 2
MŠ Mostná 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vytvorené podmienky:
v MŠ Nábrežie mládeže: trieda pre deti s mentálnym postihnutím,
v MŠ Piaristická – trieda pre deti s poruchami zraku,
v MŠ Štiavnická - pre deti s poruchami sluchu,
v MŠ Nedbalova – pre deti s diabetes.

Formulár žiadosti je zverejnený na www.nitra.sk, www.msnitra.org, alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v deň zápisu na Mestskom úrade.
Informácie o zápise:
• v jednotlivých materských školách, webové sídlo materských škôl: www.msnitra.org,
• Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu
tel. kontakt: 037/ 650 22 76, internetová stránka: www.nitra.sk
e- mail.: feketeova@msunitra.sk.


"Slnko detstva musí mať takú silu, aby vydržalo po celý život." (indické príslovie)

Kontakt

Materská škola Alexyho Nitra
949 11 Nitra
Slovenská Republika

IČO: 307308