Vitajte na stránkach Materskej školy Alexyho Nitra

Materská škola Alexyho Nitra má štyri samostatné triedy a je umiestnená v účelovej budove v dvoch pavilónoch. Areál materskej školy je upravený, na trávnatých plochách sú zabudované pieskoviská a preliezky a spevnené plochy sú využívané ako dopravné ihrisko.... [viac]

Chod školy zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia

Odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje v štyroch triedach osem kvalifikovaných pedagógov, V materskej škole pracuje jeden externý lektor, ktorý deti oboznamuje s anglickým jazykom... [viac]

Pre rodičov

Dôležité informácie
Kritériá prijatia do materskej školy

Kritériá prijatia do materskej školy

Pozrite si kritériá prijatia dieťaťa do našej materskej školy.

Školský poriadok

Školský poriadok

Školský poriadok predmetnej materskej školy je vypracovaný v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole a zákona 596/2004 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy Alexyho 26 v Nitre.

Triedy

Triedy

Naša materská škola má štyry triedy, ktoré sa nachádzajú v dvoch pavilónoch spojených krytou pergolou.

Pre deti

Plánované aktivity a aktuálne informácie

Vyberáme z uskutočnených aktivít

Prezrite si aj celú fotogalériu

Exkurzia na Agrokomplexe

aug.
2016

Exkurzia na Agrokomplexe

Predškoláci navštívili celosvetovú výstavu poľovníctvo a rybárstva na Agrokomplexe v Nitre. V prekrásnom prostredí sa naučili, ako chrániť prírodu, súťaživou formou získavali nové vedomosti o prírode a odniesli si domov, okrem úžasných zážitkov, aj hodnotné odmeny. Bola to veľmi vydarená akcia!

rozlúčka - Lienky

aug.
2016

rozlúčka - Lienky

Lienky sa lúčili s materskou školou v Párovských Hájoch. Pre rodičov si pripravili krátky program, odovzdali sme im vysvedčenia a opekali si s rodičmi.

rozlúčka - Mackovia

aug.
2016

rozlúčka - Mackovia

Na konci školského roku sa lúčili aj Mackovia krátkym programom a pohostením.

Exkurzia na Strednú odbornú školu veterinárnu v Nitre

nov.
2016

Exkurzia na Strednú odbornú školu veterinárnu v Nitre

Predškoláci od Mackov, Včielky a Žabky sa vybrali pozrieť, ako sa učia stredoškoláci o zvieratách a rastlinách. Každý rok prebieha na Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre Deň otvorených dverí a my tam nesmieme chýbať.

Prvý deň v škôlke?

Niet sa čoho obávať...

To akým spôsobom sa Vaše dieťa prispôsobí novému prostrediu závisí od veku, povahy dieťatka, jeho osobnosti, ale aj samotných rodičov. Kooperácia dieťaťa, rodiča a škôlky je v tomto smere nevyhnutná.

"Slnko detstva musí mať takú silu, aby vydržalo po celý život." (indické príslovie)

Kontakt

Materská škola Alexyho Nitra
949 11 Nitra
Slovenská Republika

IČO: 307308