Kritériá prijatia do materskej školy


1. Spôsobilý zdravotný stav (potvrdený lekárom)

2. Uprednostňujeme dieťa v predškolskom veku (5 rokov)

3. Uprednostňujeme dieťa, ktoré má aktuálne súrodenca v MŠ

4. Uprednostňujeme dieťa, ktoré môže nastúpiť od 1. septembra

5. Uprednostňujeme dieťa s bydliskom v okolí MŠ


"Slnko detstva musí mať takú silu, aby vydržalo po celý život." (indické príslovie)

Kontakt

Materská škola Alexyho Nitra
949 11 Nitra
Slovenská Republika

IČO: 307308