O nás


  • Materska skola Alexyho Nitra
  • Materska skola Alexyho Nitra
Naša materská škola Alexyho 26 má štyri samostatné triedy.

Stravovanie detí a zamestnancov MŠ zabezpečuje ZŠS pri MŠ Bazovského 1 v Nitre.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove v dvoch pavilónoch.

Prízemie tvoria vstupné chodby, samostatné šatne, dve triedy s príslušnými priestormi – herňa, spálňa a sociálne zariadenia, jedáleň a príručné kuchyne. Na poschodí sú umiestnené triedy s príslušnými priestormi, účelové priestory pre personál a riaditeľňa. V priestoroch sú zriadené kabinety na pohybové a edukačné pomôcky.

Triedy sú vybavené novým nábytkom, ktorý zodpovedá hygienickým požiadavkám a požiadavkám detí na bezpečnosť, v triedach je nový gumolín, plastové okná, sú čiastočne vystierkované a kompletne vymaľované. Naša materská škola má zrekonštruované sociálne zariadenia.

Hračky v triedach sú bezpečné aj v rámci hygienických požiadaviek, sú zamerané na rozvíjanie detských fyzických a psychických zručností, priebežne sú dopĺňané.

Didaktický materiál je dopĺňaný priebežne podľa aktuálnych ponúk, s ohľadom na potreby výchovno-vzdelávacieho procesu. V učebnom procese napomáhajú aj počítače, televízory, videoprehrávač, dvd prehrávače, cd prehrávače, fotoaparát a interaktívna tabuľa.
Spálne vo všetkých triedach disponujú novými ležadlami, prikrývkami, vankúšmi a posteľnými návlečkami.

Areál materskej školy je upravený, na trávnatých plochách sú zabudované pieskoviská a preliezky a spevnené plochy sú využívané ako dopravné ihrisko.


"Slnko detstva musí mať takú silu, aby vydržalo po celý život." (indické príslovie)

Kontakt

Materská škola Alexyho Nitra
949 11 Nitra
Slovenská Republika

IČO: 307308