Personálne obsadenie


kolektiv ms alexyho

PhDr. Elena Paukejeová

Riaditeľka

Učiteľka - II. trieda - Mackovia

Viera Dojčanová

Zástupkyňa

Učiteľka - IV. trieda - Lienky

Alena Štefanovičová

Učiteľka

Učiteľka - I. trieda - Žabky


Stanislava Majcherová

Učiteľka

Učiteľka - I. trieda - Žabky

Ing. Paulína Ducsayová

Učiteľka

Učiteľka - III. trieda - Včielky

Mgr. Simona Juríčková

Učiteľka

Učiteľka - III. trieda - Včielky


Mgr. Kristína Kudriová

Učiteľka

Učiteľka - V. trieda - Sovičky.

Adriana Korčáková

Nepedagogický zamestnanec

Prevádzkový zamestnanec - upratovačka.

Helena Borošová

Nepedagogický zamestnanec

Prevádzkový zamestnanec - upratovačka.


Mgr. Monika Michlíková

Učiteľka

učiteľka II. trieda - Mackovia - t. č. materská dovolenka

PaedDr. Lucia Stanková

Učiteľka

učiteľka v IV. trieda - Lienky

Mgr. Katarína Tešíková

Učiteľka

Učiteľka - V. trieda - Sovičky


Bc. Monika Moravčíková

Učiteľka

Učiteľka - II. trieda - Mackovia

Erika Kozárová

Nepedagogický zamestnanec

Prevádzkový zamestnanec - upratovačka


"Slnko detstva musí mať takú silu, aby vydržalo po celý život." (indické príslovie)

Kontakt

Materská škola Alexyho Nitra
949 11 Nitra
Slovenská Republika

IČO: 307308