Triedy


Naša materská škola má štyry triedy, ktoré sa nachádzajú v dvoch pavilónoch spojených krytou pergolou.

V materskej škole máme zrekonštruované sociálne zariadenie.

triedy ms alexyho

triedy ms alexyho

triedy ms alexyho

triedy ms alexyho


"Slnko detstva musí mať takú silu, aby vydržalo po celý život." (indické príslovie)

Kontakt

Materská škola Alexyho Nitra
949 11 Nitra
Slovenská Republika

IČO: 307308