Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti


SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI za školský rok 2016/2017

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI za školský rok 2013/2014


"Slnko detstva musí mať takú silu, aby vydržalo po celý život." (indické príslovie)

Kontakt

Materská škola Alexyho Nitra
949 11 Nitra
Slovenská Republika

IČO: 307308